Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań. Starałem się przewidzieć wszystkie możliwości. Jeśli jednak nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie – skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.
Image

Kredyt hipoteczny

Jaki jest minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym?

Zazwyczaj banki wymagają 20% wkładu własnego, ale jest kilka banków, dla których wystarczającą kwotą wkładu własnego będzie 10% wartości nieruchomości.

Z kim mogę wspólnie wystąpić o kredyt hipoteczny?

Z dowolną osobą bez znaczenia, jeśli chodzi o pokrewieństwo lub spowinowacenie. Od strony formalnej może to być obca osoba natomiast przydatne byłoby gdyby wykazywała ona dochód.

Co może być „zabezpieczeniem kredytu”?

Zazwyczaj banki wymagają, aby przedmiotem zabezpieczenia była kredytowana nieruchomość, ale w drodze wyjątku może to być inna nieruchomość.

Czy w swoim banku szybciej przejdę proces kredytowy

Jest to zależne od polityki kredytowej danego banku i od historii danego kredytobiorcy w danym banku.

Czy warto mieć większy wkład własny niż 20%?

Niektóre banki w takim przypadku oferują obniżkę marży odsetkowej, wiec jest to opłacalne w niektórych przypadkach.

Czy bank, w którym mam konto, da mi lepszą ofertę?

Jest to zależne od polityki kredytowej danego banku i jego aktualnej oferty kredytowej. Często oferty akwizycyjne (na przyciągnięcie klienta) są korzystniejsze od ofert dla klientów własnych banku.

Ile czeka się na decyzję kredytową?

Jest to zależne od bieżącego popytu na kredyty hipoteczne. Orientacyjny czas waha się od 15 do nawet 60 dni.

Czym jest scoring kredytowy?

Jest to ocena wiarygodności kredytobiorcy w oparciu o jego dane oraz jego historię bankową.

Mam umowę o pracę na czas określony. Czy przez to nie dostanę kredytu?

W większości banków umowa o pracę na czas określony jest honorowana jako źródło dochodu. Kluczową kwestią jest czas trwania umowy zarówno przed podpisaniem wniosku kredytowego jak i okres na jaki jest zawarta.

Kiedy bank przelewa pieniądze po przyznaniu kredytu hipotecznego?

Do przelewu środków z kredytu niezbędne jest dopełnienie formalności tj. podpisanie umowy kredytowej, sprawy notarialne, złożenie wniosku do sądu o wpis hipoteczny oraz podpisanie dyspozycji uruchomienia. Całość trwa zazwyczaj nie krócej niż 2 tygodnie.

Kto jest właścicielem kredytowanego mieszkania: ja czy bank?

Właścicielem jest kredytobiorca, natomiast bank dokonuje wpisu hipotecznego w księdze wieczystej nieruchomości i zabezpiecza tym samym należności na nieruchomości.

Co się stanie, jeśli nie będę mógł spłacać kredytu?

W pierwszej kolejności bank będzie proponował wydłużenie czasu kredytowania i obniżenie raty (będzie próbował polubownie załatwić sprawę), następnie zastosuje windykację a w ostateczności egzekucję z majątku. Natomiast zawsze w razie tarapatów lub utraty płynności nieruchomość można sprzedać (kupujący spłaca zaciągnięty kredyt).

Czy mogę spłacić kredyt hipoteczny przed czasem?

Tak, natomiast w niektórych bankach wiąże się to z dodatkową opłatą za wcześniejszą spłatę.

Jakie dokumenty będę musiał dostarczyć wnioskując o kredyt?

Lista dokumentów jest różna w zależności od źródła dochodu, rodzaju kredytowanej nieruchomości oraz  banku w którym wnioskujemy o kredyt.

Pracuję za granicą, czy mogę wnioskować o kredyt hipoteczny?

Tak, ale liczba banków które zajmują się kredytowaniem z uwzględnieniem tego typu dochodu jest mocno ograniczona.

Czy mogę wziąć kredyt gotówkowy mimo posiadania innych zobowiązań?

Tak, pod warunkiem że dochód będzie wystarczający. Jest również możliwość uzyskania kredytu konsolidacyjnego.

Czy spóźnienie ze spłatą raty oznacza karę finansową?

Polskie prawo zabrania nakładania kar finansowych za opóźnienia w spłacie, naliczane są odsetki karne.

Co to jest LTV i jak je obliczyć?

LTV z ang. Loan to Value – stosunek wartości kredytu do wartości kredytowanej nieruchomości.

Czy kredyt hipoteczny można przenieść do innego banku w trakcie trwania umowy?

Tak, natomiast wiąże się to z przeprowadzaniem całej procedury kredytowej na nowo.

W jaki sposób są zatwierdzane są kolejne etapy budowy przez bank?

Przez każdą transzą przychodzi inspektor z banku, sprawdza aktualny stan budowy i daje bankowi zielone światło do wypłaty kolejnej transzy.

Kto jest odpowiedzialny za wycenę nieruchomości?

W zależności od polityki kredytowej danego banku, wyceny nieruchomości można dokonać samemu lub bank przysyła swojego własnego rzeczoznawcę.

Czym jest RRSO?

RRSO – czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wskaźnik mówiący o średniorocznym koszcie jaki ponosi klient z tytułu zaciągniętej pożyczki w odniesieniu do kwoty tej pożyczki.

Czy możemy dostać lepszą ofertę kredytu hipotecznego w przypadku budowy domu ekologicznego/pasywnego?

Tak, niektóre banki stosują specjalne obniżki marży przy finansowaniu budowy domu ekologicznego.

Na jaki okres można wziąć kredyt hipoteczny

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat, natomiast górną granicę okresu kredytowania warunkuje także wiek kredytobiorcy.

Czy muszę skorzystać z oferty ubezpieczenia kredytu oferowanej przez bank?

To zależy od oferty danego banku jak i wieku i oceny scoringowej kredytobiorcy. Często zawarcie umowy ubezpieczenia jest warunkiem to uzyskania niższej marży i prowizji w ofercie kredytowej.

Czy wszystkie kredyty oparte są o zmienną stopę procentową?

Nie, na naszym rynku funkcjonują także kredyty o stałej stopie procentowej.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką?

Tak, to bardzo powszechna transakcja na rynku.

Kredyt gotówkowy

Z kim mogę przystąpić do kredytu gotówkowego.

Z osobą prowadzącą to samo gospodarstwo domowe lub z współmałżonkiem.

Czy bank w którym mam konto da mi lepsza ofertę.

Jest to zależne od polityki kredytowej danego banku i jego aktualnej oferty kredytowej. Często oferty akwizycyjne (na przyciągnięcie klienta) są korzystniejsze od ofert dla klientów własnych banku.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć do zawnioskowania o kredyt?

Lista dokumentów jest różna w zależności od źródła dochodu oraz banku, w którym wnioskujemy o kredyt.

Czy wcześniejsza splata kredytu gotówkowego coś mnie kosztuje.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest bezpłatna.

Co to jest DTi?

DTI z ang. Debt to Income – jest to wskaźnik mówiący o stosunku sumy rat którymi może być obciążony klient w stosunku do jego dochodu.

Czym jest scoring?

Jest to ocena wiarygodności kredytobiorcy w oparciu o jego dane oraz jego historię bankową.

Czy mogę wniskować o kredyt, jeśli nie dostaję wynagrodzenia na konto?

Tak, ale tylko wąskie grono banków honoruje dochód bez przelewów na konto.

Czy umowa na czas określony pozwala mi na wzięcie kredytu?

W większości banków umowa o pracę na czas określony jest honorowana jako źródło dochodu. Kluczową kwestią jest czas trwania umowy zarówno przed podpisaniem wniosku kredytowego jak i okres na jaki jest zawarta.

Czy historyczne opóźnienia w spłacie kredytów dyskwalifikują mnie z procedury ubiegania się o kredyt?

To zależy od częstotliwości i długości opóźnień które występowały historycznie.

Czy dostanę kredyt gotówkowy bez zaświadczenia o zarobkach.

W niektórych bankach zaświadczenie o zarobkach nie jest wymagane do ubiegania się o kredyt jednakże przy wyższych kwotach w większości przypadków jest taki wymóg.

Czy mogę wziąć kredyt gotówkowy nie mając umowy o pracę?

Tak, ale wymagane jest aby kredytobiorca uzyskiwał dochód z innego udokumentowanego źródła.

Czy mogę wziąć kredyt gotówkowy mimo posiadania innych zobowiązań.

Tak, o ile dochody na to pozwalają. Czasem wyjściem jest wzięcie kredytu konsolidacyjnego z dobraniem środków.

Czy konsolidacja kredytów jest dla mnie opłacalna.

To zależy od tego wielu czynników m.in. od tego jaka była oferta poprzednich kredytów, ile pozostało do spłaty i jaka jest oferta kredytu docelowego.

Czy w przypadku odmowy udzielenia kredytu bank poinformuje mnie o przyczynach odmowy?

Zgodnie z prawem, bank ma obowiązek udzielenia odpowiedzi nt. powodu odmowy udzielenia kredytu na wniosek klienta.

Co daje mi ubezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie w razie utraty zdrowia, życia lub pracy.

Czy muszę skorzystać z oferty ubezpieczenia kredytu?

To zależy od oferty danego banku jak i wieku i oceny scoringowej kredytobiorcy. Często zawarcie umowy ubezpieczenia jest warunkiem to uzyskania niższej marży i prowizji w ofercie kredytowej.

Co stanie się z zobowiązaniem kredytowym w przypadku mojej śmierci.

Jeśli kredyt będzie nieubezpieczony trafi on do masy spadkowej i przejdzie na osobę przyjmującą spadek.

Czy mogę skonsolidować zobowiązania pozabankowe w tym chwilówki?

Tak, niektóre banki na to pozwalają ale w innych bankach będzie wiązało się to z odmową.

Na jaki maksymalny okres mogę wziąć kredyt gotówkowy?

Zazwyczaj maksymalny okres kredytowania w bankach to 10 lat.

Czy oprocentowanie kredytu gotówkowego jest stałe czy zmienne?

To zależy od oferty danego banku. W większości przypadków oprocentowanie jest zmienne.

Czy jeśli mam krótki staż pracy to mogę się starać o kredyt.

To zależy od tego jak krótki jest to staż i w jakiej instytucji ktoś jest zatrudniony.

Uzyskuję dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – czy mogę mimo to skorzystać z oferty kredytu gotówkowego?

Tak, prowadzenie działalności gospodarczej nie zobowiązuje do wyboru kredytu firmowego.

Kredyt firmowy

(niezabezpieczony na nieruchomości)

Dla kogo przeznaczony jest kredyt firmowy?

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób prawnych.

Z kredytu firmowego możemy odliczyć odsetki, jest on przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz spółek.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób prawnych.

Jakie wydatki związane z kredytem firmowym mogę rozliczyć jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Odsetki, prowizje, opłaty za konto.

Jakie wydatki związane z kredytem firmowym mogę rozliczyć jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Odsetki, prowizje, opłaty za konto.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć aby zawnioskować o kredyt firmowy.

Lista dokumentów jest różna w zależności od źródła dochodu oraz  banku w którym wnioskujemy o kredyt.

Na co mogę przeznaczyć środki z kredytu firmowego niezabezpieczonego?

Środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże bank weryfikuje na co zostały przeznaczone więc część klientów używa ich na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą żeby wnioskować o kredyt.

Minimum wymagane przez banki to 12 miesięcy.

Prowadzę spółkę zoo – po jakim czasie mogę wnioskować o kredyt?

Minimalny okres prowadzenia spółki to dwa lata.

Firma ma zaległości w ZUS – czy mam szanse na otrzymanie finansowania?

W większości wypadków potwierdzenie niezalegania w płatnościach składek jest wymagane ale zdarzają się wyjątki że da się uzyskać finansowanie mimo zaległości w ZUS.

Firma ma zaległości w US – czy mam szanse na otrzymanie finansowania?

Niestety firma musi najpierw uregulować zaległość. Czasem w takim wypadku oferujemy klientom finansowanie pomostowe przez podmioty trzecie które udzielają pożyczki na samą spłatę zobowiązań w US.

Czy firma wykazująca stratę ma szansę na otrzymanie kredytu?

Jest to zależne od tego z czego wynika strata i czy jest to strata w ujęciu roku obrachunkowego czy strata w bieżącym okresie.

Jestem w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową ale współmałżonek nie zgadza się na zaciągnięcie zobowiązania przeze mnie, czy mam szansę na otrzymanie kredytu?

Tak, ale kwota kredytu może być niższa niż w przypadku uzyskania zgody od współmałżonka.

Czy kredytem zaciągniętym na firmę mogę skonsolidować również zobowiązania zaciągnięte jako osoba prywatna.

Tak, ale nie jest to domyślna procedura dla banków.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu niezabezpieczonego jaką mogę zaciągnąć w jednym banku?

Maksymalna kwota kredytu to 600 000 zł.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania przy kredycie firmowym niezabezpieczonym?

Maksymalny okres kredytowania to 10 lat, ale górną granicę wyznacza także wiek klienta na dzień zakończenia zobowiązania.

Współpraca ze mną

Ile kosztuje Pańska pomoc.

W przypadku kredytów hipotecznych i gotówkowych jestem wynagradzany przez banki. Jeśli ma się pojawić jakaś opłata informuję o tym przed przystąpieniem do wnioskowania o kredyt.

Czy aby skorzystać z Pana usług muszę się z Panem zobaczyć osobiście.

Jest możliwość spotkania online natomiast preferuję spotkanie osobiście.

Kredyt firmowy

zabezpieczony

Czy mogę zaciągnąć kredyt na podstawie prognozowanych dochodów (na biznesplanie)?

Jest to możliwe ale bank będzie wymagał biznesplanu oraz zabezpieczenia w postaci nieruchomości.

Czy przedmiot zabezpieczenia może należeć do osoby trzeciej.

Tak, może być to zarówno osoba z rodziny jak i osoba niespokrewniona z kredytobiorcą.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania przy kredycie firmowym zabezpieczonym?

Jest to zależne od polityki danego banku ale zazwyczaj maksymalny okres to 15 lat.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu firmowego zabezpieczonego?

Maksymalna kwota kredytu uwarunkowana jest wartością nieruchomości która będzie stanowiła zabezpieczenie.

Kredyt dla lekarzy

Czy będę musiał udać się do banku żeby skorzystać z oferty?

Nie, jest możliwość załatwienia sprawy na miejscu u klienta.

Czym różni się kredyt dla lekarzy od zwykłego kredytu firmowego?

Proces kredytowy jest uproszczony a oferta jest korzystniejsza niż w przypadku zwykłego kredytu dla firm.

Jakie są wymogi dokumentacyjne do kredytu dla lekarzy?

Lista dokumentów zależna jest od banku w którym wnioskujemy o kredyt ale w przypadku lekarzy zawsze jest to mniej dokumentacji niż w przypadku innych zawodów.

Ile czasu będę potrzebował na załatwienie wszystkich formalności związanych z zaciągnięciem kredytu dla lekarzy?

Miedzy 1 a 5 dni roboczych, jest to zależne od procedury banku w którym wnioskujemy.

Jak długo muszę prowadzić działalność jako lekarz żeby móc skorzystać z oferty?

Minimalny okres prowadzenia działalności w tym charakterze to pół roku.

Na co mogę przeznaczyć środki z zaciągniętego kredytu dla lekarzy?

Środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże bank weryfikuje na co zostały przeznaczone więc część klientów używa ich na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Kredyt deweloperski

Czy muszę mieć doświadczenie w prowadzeniu inwestycji deweloperskich aby otrzymać finansowanie w postaci kredytu deweloperskiego?

W niektórych bankach doświadczenie nie jest wymagane.

Na jak długi okres mogę zaciągnąć kredyt deweloperski?

Maksymalnie 5 lat.

Czy muszę prowadzić rachunki powiernicze?

Rachunek powierniczy będzie obowiązkowy przy korzystaniu z kredytu deweloperskiego.

Na jakim etapie mogę sprzedawać wydzielone nieruchomości posiłkując się kredytem deweloperskim?

Po uzyskaniu wszystkich odbiorów i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jak długo trwa procedura przyznania kredytu deweloperskiego.

Trwa około 2 miesiące od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Czy mogę zaciągnąć kredyt deweloperski na spółkę celową?

Tak, jest to często praktykowany sposób ze względu na klarowność przepływów finansowych.

W jakim stopniu muszę sfinansować projekt deweloperski z własnej kieszeni?

25% nakładów inwestycyjnych (w tym ziemia) musi być finansowane ze środków własnych dewelopera.

Co muszę przygotować do wnioskowania o kredyt deweloperski?

Prawomocne pozwolenie na budowę oraz biznesplan.

Ile kosztuje mnie doradztwo w tym zakresie.

Kwota za doradztwo ustalana jest zależnie od stopnia skomplikowania tematu.

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas

    zadzwoń