W ostatnim czasie mieszkańcy Polski coraz bardziej odczuwają ciężar wysokich stóp procentowych kredytów hipotecznych. Na przykład, oprocentowanie takich kredytów w Polsce może osiągnąć poziom około 8% rocznie, podczas gdy we Francji kształtuje się ono w granicach 1-2%. Ta dysproporcja ma szereg przyczyn i prowadzi do konsekwencji zarówno dla pojedynczych osób